Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden Scanalyse.nl

Gebruiksvoorwaarden Scanalyse.nl

Laatste update: 25-03-2023

Welkom op de website https://scanalyse.nl (“Website”) van Scanalyse (“Wij”, “Ons” of “Onze”). Scanalyse biedt virtuele tours aan met behulp van 3D-scanning, 360° foto- en videomateriaal en Google Street View tours. Door gebruik te maken van de Website, stemt u (“Gebruiker”, “U” of “Uw”) in met de volgende gebruiksvoorwaarden (“Voorwaarden”). Lees deze zorgvuldig door voordat u verder gaat met het gebruik van de Website.

1. Algemene Voorwaarden
1.1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de Website en alle diensten die door Scanalyse worden aangeboden.
1.2. Wij behouden ons het recht voor om deze Voorwaarden op elk moment te wijzigen, zonder voorafgaande kennisgeving. Het is uw verantwoordelijkheid om de Voorwaarden regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortgezet gebruik van de Website na dergelijke wijzigingen betekent dat u akkoord gaat met de gewijzigde Voorwaarden.

2. Gebruik van de Website
2.1. U mag de Website uitsluitend gebruiken voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden.
2.2. U mag geen enkel deel van de Website en de inhoud daarvan (inclusief, maar niet beperkt tot, afbeeldingen, video’s, logo’s en tekst) reproduceren, verspreiden, aanpassen, wijzigen of gebruiken voor commerciële doeleinden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Scanalyse.
2.3. U mag geen ongeoorloofde toegang tot de Website verkrijgen, proberen te verkrijgen of toestaan, noch tot enige rekening, computersysteem, netwerk of gegevens die met de Website zijn verbonden.

3. Auteursrecht en Intellectuele Eigendom
3.1. Alle inhoud op de Website, inclusief maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen, video’s, logo’s en software, is eigendom van Scanalyse of haar licentiegevers en is beschermd door internationale auteursrechtwetten en andere intellectuele eigendomswetten.
3.2. Het is niet toegestaan om enig materiaal van de Website te kopiëren, reproduceren, verspreiden, aan te passen of op enige andere wijze te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Scanalyse.

4. Beperking van Aansprakelijkheid
4.1. Hoewel wij ernaar streven om accurate en actuele informatie op de Website te verschaffen, geven wij geen garanties of verklaringen over de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, beschikbaarheid of volledigheid van de informatie op de Website.
4.2. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele, speciale, gevolgschade of punitieve schade, inclusief maar niet beperkt tot winstderving, gegevensverlies of andere verliezen, voortvloeiend uit of in verband met het gebruik van of de onmogelijkheid om de Website of haar inhoud te gebruiken.

5. Links naar Derden
5.1. De Website kan links naar websites van derden bevatten. Deze links worden uitsluitend voor uw gemak aangeboden en houden geen goedkeuring, sponsoring of aanbeveling in van de betreffende websites door Scanalyse. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud, nauwkeurigheid of het privacybeleid van dergelijke websites van derden.
5.2. Het gebruik van websites van derden is voor uw eigen risico en valt onder de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van de betreffende websites.

6. Privacybeleid
6.1. Uw privacy is belangrijk voor ons. Raadpleeg ons Privacybeleid, dat onder het kopje Privacyverklaring te vinden is onderaan de Website, voor meer informatie over hoe wij uw persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken en beschermen.

7. Toepasselijk Recht en Geschillen
7.1. Op deze Voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Voorwaarden of uw gebruik van de Website, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

8. Contactinformatie
8.1. Als u vragen of opmerkingen heeft over deze Voorwaarden, neem dan contact met ons op via info@scanalyse.nl of +31615628470.

9. Overige bepalingen
9.1. Indien enige bepaling van deze Voorwaarden door een bevoegde rechter als ongeldig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, zal die bepaling uit deze Voorwaarden worden verwijderd zonder de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen te beïnvloeden.
9.2. Het niet afdwingen van enig recht of bepaling van deze Voorwaarden door Scanalyse vormt geen verklaring van afstand van dat recht of die bepaling, tenzij schriftelijk erkend en overeengekomen door Scanalyse.

Scanalyse

KvK: 89481992
BTW nr: NL864995544B01
IBAN: NLABNA0008676667